บ้านตากอากาศที่ให้ครบทุกอารมณ์
การพักผ่อนของเขาใหญ่

320-600 sq.m.

Area

3 Beds 4 Baths

Rooms

15.9-37.9 M

Price

Register for more information